• 1 BG
 • 2 BG
 • 3 BG
 • 4 BG
 • 5 BG
 • 6 BG
 • 7 BG

İHALE SÜRECİNDE DESTEK

 

Kent Modeli ve 3B veri alanındaki tecrübelerimiz ile müşterilerimiz ihale oluşum sürecinde destekliyoruz. Kent Modelinden bekleneti ve ihtiyaçlarınız  Die grundlegenden Ziele und Anforderungen an das 3D Stadtmodell bilden die Basis unseres Consulting. Davon ausgehend können wir für unsere Kunden Leistungsprofile für die Ausschreibung von Bild- und LiDAR-Flügen, Mobile Mapping Kampagnen und 3D Gebäudemodellierungen erstellen. Darüber erarbeiten wir Qualitätskriterien für die Abnahme der beauftragten Leistungen, z.B.:

 • Teslim edilen Fotoğrafların sıralama ve georeferans kontrolü,
 • Fotoğraf çözünürlüğünün analizi ve test edilmesi; özellikle otomatik işlemlere uygunluğu,
 • Lazer tarama verilerinin sınıflandırma analizi ve modelleme için uygunluğu,
 • Teslim edilen bina modellerinin tam ve doğruluğunun test edilmesi,
 • CityGML standardına uygunluk testi.

Yukarıdaki analiz ve test çalışmalarını hizmet olarak da yapabiliriz.

 
 

tender

 
  Sayfa Başı  

 

Merak ETTİKLERİNİZ

Kontakt

3B Kent Modeli nasıl oluşturulur, yönetilir, güncellenir ve iyileştirilir?
Projelerinizi 3B Görselleştirmek istiyor musunuz?

Lütfen bizimle iletişime geçiniz!