• 1 BG
 • 2 BG
 • 3 BG
 • 4 BG
 • 5 BG
 • 6 BG
 • 7 BG

VİYANA

 

Viyana uzun yıllardır iyi bir şehir haritasına sahip. 3B Kent Modeli bu zengin 2B haritanın bir sonraki adımı olarak görülmektedir. 3B Kent Modeli ilk olarak 2004 yılında fotogrametrik çatı sayısallaştırması ile oluşturuldu.
Viyana Belediyesi on yılı aşkın bir süredir kent modelini CityGRID® Yazılımı ile oluşturuyor ve yönetiyor. Şehirdeki değişim her yıl gerçekleştirilen güncellemeler ile 3B Kent Modeline aktarılıyor.
Dijital Kent Modeli belediyenin birçok birimi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Son olarak gerçekleştirilen otomatik kaplama, 3B Görselleştirme ve 3B Çıktı çalışmaları ile Kent Modelinin kullanım alanları genişletildi.

Fotogrametrik kıymetlendirme ve ilk modelleme çalışması Türkiyede yapılmaktadır.

PinionProje parametreleri

logo Wien
 • Kıymetlendirme: Fotogrametri
 • Detay seviyesi: Kent Merkezi ana çatı ve detayları ile. Kenar mahalleler otomatik yöntem ile sadece ana çatı.
 • Oluşum yılı: 2005
 • Bina adedi: 250.000
 • Saçak: Kısmen
 • Kadastro uyumlu: Kısmen
 
 

Viyana Kent Modeli

 
  Sayfa Başı 
 

hamburg

 

Hamburg belediyesi genelleştirilmiş LoD1 ve LoD2 kent modelini ücretsiz olarak sunmaktadır. Bununla birlikte Hamburg Belediyesi LGV (Landesbetrieb für Geoninformation und Vermessung) dairesi proje alanları için detaylı modeller oluşturmaktadır. Modelleme çalışmaları CityGRID® yazılımı ile yapılmaktadır.

logo Hamburg

PinionProje parametreleri

 • Kıymetlendirme: Fotogrametri
 • Detay seviyesi: Ana çatı ve detaylar
 • Ersterstellung: 2008
 • Bina adedi: yaklaşık 250.000
 • Saçak: kısmen
 • Kadastro uyumu: kısmen
 
 

Hamburg

 
  Sayfa Başı 
 

Swisstopo

 

Swisstopo 3B Kent Modellerini Topoğrafya Çevre Modelinin (Topographischen Landschaftsmodels - TLM) bir parçası olarak oluşturmaktadır. Amaç İsviçrenin tamamında binaları üzerinde belirgin detayları ile birlikte (kenar uzunluğu en az 8m olan objeler) modellemek ve bunları belediyelere/halka sunmaktır. Oluşan veriler swissBuildings3D 2.0 ürün ailesi kapsamında servis edilmektedir.
2012 yılı itibariyle 3B Kent Modeli üretiminde swisstopo ile birlikte çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz tam otomatik çözümler CityGRID® ve FME tabanlı çalışmaktadır ve saçak geometrisi içeren 3B bina modelleri üretmektedir.

PinionProje parametreleri

logo swisstopo
 • Kıymetlendirme: template tabanlı Fotogrametrik
 • Detay seviyesi: Ana çatı
 • Oluşum yılı: 2012
 • Bina adedi: 2.700.000
 • Saçak: Evet
 • Kadastro uyumu: Hayır
 
 
 

swisstopo 550

 
  Sayfa Başı 
 

İstanbul

 

Yaklaşık 1,5 Milyon bina modeli ile İstanbul şuanda CityGRID® yazılımı kullanarak üretilen en büyük Kent Modelidir. Modeller LIDAR Nokta Bulutu kullanılarak üretilmiştir. Hedef mümkün olduğunca az emek ile bina ana çatı geometrisini içeren modeller üretmekti. Kent modelinin iyileştirilmesi maksadıyla yaklaşık 400km² alanda düşey stereo hava fotoğrafları ile otomatik kaplama gerçekleştirildi. Kent Modelinin tamamının yüksek bindirmeli fotoğraflar ve panoramik cadde seviyesi görüntüleri ile kaplanması planlanmıştır. Üretilen Kent Modeli özellikle şehir planlama, altyapı çalışmaları, görünürlük analizleri, enerji ve toplu taşıma projelerinde kullanılmaktadır. Kent Modelinin web üzerinden halka açılması düşünülmektedir.

PinionProje parametreleri

Logo Istanbul
 • Kıymetlendirme: Otomatik
 • Detay seviyesi: Ana çatı - LoD2
 • Oluşum yılı: 2013
 • Bina adedi: 1.500.000
 • Saçak: Hayır
 • Kadastro uyumu: Hayır
 
 

Istanbul

 
  Sayfa Başı

 

Bern

 

Bern 3B Kent Modeli dijital çevre modelinin devamı olarak görülüyor ve yaklaşık 20.000 bina modelinden oluşuyor. 2012 yılı itibariyle CityGRID® yazılımı Kent Modelinin oluşumu ve yönetiminde kullanılmaya başlandı. İyi detay seviyesi ve yüksek doğruluk payı ile Kent Modeli şehir planlama çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Geliştirilen FME tabanlı çözümler ile iş kalemleri optimize edilmiştir.

Fotogrametrik kıymetlendirme ve ilk modelleme çalışması Türkiyede yapılmaktadır.

PinionProje parametreleri

logo Bern
 • Kıymetlendirme: Fotogrametri
 • Detay seviyesi: Ana çatı ve detaylar
 • Oluşum yılı: 2012
 • Bina adedi: ~20.000
 • Saçak: hazırlık aşamasında
 • Kadastro uyumu: hazırlık aşamasında
 
 
 

Bern

 
  Sayfa Başı

 

Kassel

 

Güneş enerjisi potansiyeli çalışması kapsamında bina çatı geometrileri fotogrametrik yöntem ile kıymetlendirildi. İlerleyen süreçte Kassel Belediyesi (Vermessung und Geoinformation) bu verileri kullanarak 3B Kentmodelini oluşturdu. CityGRID® Yazılımı ve FME tabanlı çözümler ile Kassel 3B Kentmodeli ALKIS bina taban izleri verisine uyumlu hale getirildi, saçak payları hesaplandı. Geliştirilen çözümler ile binalar otomatik olarak gerektiğinde birden çok parçaya bölündü (bir bina için birden çok taban izi olması durumu) veya birleştirildi/gruplandı (bir taban izi üzerinde birden çok bina objesi olması durumu). Geometrik ve semantik modelleme çalışmaları tamamlandıktan sonra 3B Kentmodeli stereo hava fotoğrafları ve cadde seviyesi panoramik fotoğraflar ile otomatik olarak kaplandı. Kassel 3B kentmodeli özellikle kent yönetimi ve planlama çalışmalarında kullanılmaktadır.

Fotogrametrik kıymetlendirme ve ilk modelleme çalışması Türkiyede yapılmaktadır.

PinionProje parametreleri

logo Kassel
 • Kıymetlendirme: Fotogrametri
 • Detay seviyesi: Ana çatı ve detaylar
 • Oluşum yılı: 2011
 • Bina adedi: yaklaşık 60.000
 • Saçak: evet
 • Kadastro uyumlu: kısmen
 
 
 

Kassel

 
  Sayfa Başı

 

Zürih

 

Zürih Belediyesi 3B Kent Modeli çatı detayları ve saçakları da içermektedir. İsviçre de 3B Kent Modeli oluşturan ilk şehirlerdendir ve modeli hep CityGML semantiğinde tutagelmiştir. Kent Modelini en çok kullanan birim CBS'dir (GIS Kompetenzzentrum). Şehir Planlama birimi de sık kullanan birimler arasındadır. Bu sebeple Modelin güncel tutulması önemlidir ve bu çalışma 2012 yılında CityGRID® yazılımı ile yapılmaya başlanmıştır. Zürihin CityGRID® yazılımını tercih etmesinde üretilen modellerin çok kolay bir çekilde CityGML veri yapısına dönüşümü anahtar rol oynamıştır.

PinionProje parametreleri

logo zuerich
 • Kıymetlendirme: Fotogrametri
 • Detay seviyesi: Ana çatı ve detaylar
 • Oluşum yılı: 2008
 • Bina adedi: ~30.000
 • Saçal: Evet
 • Kadastro uyumu: Evet
 
 
 

Zürich

 
  Sayfa Başı 
 

Konya

 

Türkiyede manuel fotogrametri yöntemi ile 3B Kent Modeli oluşturan ilk şehir Konyadır. Şehir merkezinden başlayarak Kent Modeli LoD3 seviyesinde kıymetlendirildi ve CityGRID® yazılımı ile modelendi. Otomatik kaplama alanında da Konya ilk sırada bulunmaktadır. Bina çatıları düşey cepheler ise eğik stereo hava fotoğrafları ile kaplandı. Otomatik kaplama işlemi CityGRID® yazılımı ile gerçekleştirildi. Önemli alışveriş caddeleri ise sokak seviyesi fotoğrafları ile manuel olarak kaplandı. Kent Modeli CityGML yapısında bir veri tabanında saklı tutulmaktadır. CBS verisi ile entegrasyon gerçekleştirilerek Kent Modelinin kullanımı artırılmıştır. 3B Kent Modeli web üzerinden kullanıma açıktır.

logo Konya

PinionProje parametreleri

 • Kıymetlendirme: Fotogrametri
 • Detay seviyesi: Kenar mahallelerde LoD1, kent merkezinde LoD3 bina modelleri
 • Oluşum yılı: 2013
 • Gebäudeanzahl: 210.000
 • Dachüberstand: Hayır
 • Kadastro uyumlu: Evet
 
 
 

Konya

 
  Sayfa Başı 
 

Linz

 

Sanat ve Tekniğin uyumlu birlikteliği Linz belediyesi için çok önemlidir. Geleceğin Müzesi olarak da adlandırılan Ars Electronica Center bu birlikteliğin en net görüldüğü yerlerdendir. Linz şehrini ilgi çekici bir yöntem ile insanlara sunma isteği 3B Kent Modelinin gerekcesi oldu. Projenin başından itibaren Kent Modeli CityGRID® yazılımı ile oluşturuldu ve sunumu gerşekleştirildi. Kent merkezindeki binalar temizlenmiş sokak seviyesi fotoğrafları ile kaplandı. Bunu tamamlayıcı olarak diğer bölgelerde kütüphane objelerine dayalı otomatik üretilmiş bina modelleri kullanıldı. Kent merkezi ve kenar mahallerde ki binalar CityGRID® yazılımı ile kaplandı.

PinionProje parametreleri

logo Linz
 • Kıymetlendirme: Kent merkezinde manuel fotogrametri, diğer bölgeler otomatik bina modeli üretimi
 • Detay seviyesi: Kent merkezi LoD3, diğer bölgeler LoD2
 • Oluşum yılı: 2007
 • Bina adedi: ~30.000
 • Saçak: kısmen
 • Kadastro uyumu: kısmen
 
 
 

Linz

 
  Sayfa Başı 
 

Reutlingen

 

Reutlingen Belediyesi Şehir Planalama çalışmaları için detaylı bir Kent Modeline ihtiyaç duymaktadır. İlk üretim 5cm çözünürlükte 2013 yılına ait stereo hava fotoğrafları ile fotogrametrik olarak yapıldı. Üretimde ALKIS (bina taban izleri) verileri de kullanıldı. İstenilen kaliteye ulaşmak için bina saçak çizgileri +-10cm hassasiyet ile kıymetlendirildi ve bina cepheleri ALKIS bina taban izleri kullanılarak oluşturuldu. Her bina modeli bir ALKIS bina poligonu üzerinde durmaktadır ve bir kimlik bilgisi ile adlandırılmıştır. Birden çok bina poligonu üzerinde duran çatı geometrileri otomatik olarak bina sınırlarından kesilmiştir.
3B Kent Modeli Reutlingen Belediyesi "Amt für Stadtentwicklung und Vermessung" birimi tarafından CityGRID® yazılımı kullanılarak yönetilmekte ve kullanılmaktadır.

Fotogrametrik kıymetlendirme ve ilk modelleme çalışması Türkiyede yapılmaktadır.

PinionProje parametreleri

logo Reutlingen
 • Kıymetlendirme: Fotogrametri
 • Detay seviyesi: Kenar bölgelerde ana çatı, şehir merkezinde ana çatı + detaylar
 • Oluşum yılı: 2015
 • Bina adedi: 36.000
 • Saçak: Evet
 • Kadastro uyumu: Evet
 
 

Reutlingen

 
  Sayfa Başı   

VİYANA ŞEHİR HATLARI

 

Viyana Şehir Hatları (Wiener Linien) metro hatlarının tamamını şehir haritasına işlemekle yükümlüdür. Bu çalışmayı 2011 yılında başlayarak birlikte gerçekleştiriyoruz. Viyana Şehir Hatlarının da yararlanabilmesi için metro hatlarının tamamı mevcut planlar kullanılarak üç boyutlu modellenmektedir. Oluşan modeller sürekli güncel tutulmaktadır ve planlanan dijital Altyapı Veri Tabanına 3B veri seti olarak sunulacaktır. CityGRID® yazılımında 3B Metro Hattı Modelleri Kent Modeli ile birlikte yönetilmekte ve kullanılmaktadır.

PinionProje parametreleri

logo Wiener Linien
 • Kıymetlendirme: mevcut planlar kullanılarak
 • Detay seviyesi: LoD2, taşıyıcı unsurlar ve iç mekan
 • Ersterstellung: 2011
 • Uzunluk: 79km, 5 Hat
 
 

Viyana Metrosu

 
  Sayfa Başı 
 

Detaylı Bİlgİ

Kontakt

Projelerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyor musunuz?
Yada Microsoft Kinect, Occulus Rift gibi sanal gerçeklik çalışmalarımızı yakından tanımak istiyor musunuz?

Lütfen bizimle iletişime geçiniz!