• 1 BG
 • 2 BG
 • 3 BG
 • 4 BG
 • 5 BG
 • 6 BG
 • 7 BG

GAZ Şebeke Modelleme Yazılımı, BİMTAŞ

 

Yazılım mevcut veya planlanan 2B gaz şebeke hattından "su sızdırmaz" 3B model oluşturmaktadır. Bimtas bu yazılımı kullanarak İstanbul gaz şebekesinin 3b model üreritimine Kasım 2017 de başlamış ve Mar 2018 de tamamlamıştır. 2B CBS verileri (hat ve entrüman noktaları) geliştirilen FME Workspace ler ile öznitelikleri zenginleştirilmiş, geometrik hatalar düzeltilmiş, arazi ve hat derinlik bilgileri kullanılarak 3B Polyline verisi elde edilmiştir. Bimtaş Katı Modelleme ekibi tarafından 1024 adet IGDAŞ Envanteri modellenerek Enstrüman Kütüphanesi oluşturulmuştur. Gaz Şebeke modelleme yazılımı bu kütüphane ve 3b hat/nokta verilerini kullanarak

 • Gaz hat ve enstrümanlarında veri hataları giderir,
 • hatlardan çift cidarlı boru modelleri oluşturur,
 • boruları enstrüman girişlerinde ayırır,
 • gaz envanter modellerini oluşturulan kütüphaneden alır, gaz borusuna göre hizalar ve yerleştirir,
 • modellemede diğer mevcut altyapı verilerini (Elektrik, Kanalizasyon, Su, Telefon, vb.) dikkate alır ve gerekli kaçmaları yapar.

Yazılım sonuç olarak İstanbulun tamamına ait su sızdırmazlık kuralına uygun gaz şebeke modelinin üretmiştir. Verinin tamamına oranla az miktarda olan hatalar ise yazılımın "Düzenleme" fonksyonları kullanarak düzeltilmiştir. İstanbul Gaz Şebeke Modeli şehir planlama, mevcut hatta simülasyonlar yapma, yeni gaz hatlarının oluşturulması çalışmalarında kullanılması hedeflenmiştir.

Logo Bimtas

Pinion Proje Parametreleri

 • Konu: IGDAŞ Gaz Şebekesinin otomatik 3B modellenmesi
 • Sistem: 3DStudio, MaxScript, c#, c++, FME
 • Uygulama: 2016, 2017
 
 

Pipeline

 
  Sayfa Başı

 

3B Bİna Modelİ ÇIKARIMI, SWISSTOPO

 

Das SWISSTOPO (Eidgenössische Bundesamt für Landestopographie) 3B bina modellerinin TLM (Topographische Landschaftsmodel) verilerinden otomatik olarak modellenmesi için bir yazılıma/üretim bandına ihtiyaç duyuyordu. 2012 yılında bunu gerçekleştirecek FME tabanlı çözümler üzerinde çalışmaya başladık. Ham veri bina taban izleri ve 3B çatı yüzeyleri. Geliştirilen FME tabanlı üretim bandı bu verileri kullanarak ve 3B bina modelleri oluşturmaktadır. Gerektiğinde veri hataları giderilerek binalar saçak ve bina girişleri ile modellenmektedir. Geliştirilen yazılım modülleri 2014 yılı itibariyle üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Swisstopo modellenen 3b veriyi swissBuildings3D 2.0 ürünü olarak sunmaktadır.

logo swisstopo

Pinion Projektparameter

 • Konu: 2.5 B CBS verilerinden geçerli 3B bina modelleri oluşturma.
 • Sistem: FME, C++
 • Uygulama: start 2012
 
 

Workspace

 
  Sayfa Başı