• 1 BG
 • 2 BG
 • 3 BG
 • 4 BG
 • 5 BG
 • 6 BG
 • 7 BG

OLUŞUM

 

3B Kent Modeli üretimini hedefliyor iseniz sizi bu alanda sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimi ile destekleyebiliriz: 

 • 3B Kent Modeli hangi kalitede ve detay seviyesinde (kullanım alanına göre değişkenlik gösterir) olmalıdır?
 • 3B Kent Modelinden başka hangi alanlarda yararlanabilirim?
 • Üretilen model uzun vadede nasıl yönetilir ve güncellenir?
 • Modelin üretiminde mevcut verileri nasıl kullanabilirim?
 • Üretimin maliyeti ne olacaktır?

Kalite ve detay seviyesi belirlendikten sonra müşteri için hangi çözümün un uygun ve aynı zamanda finanse edilebilir olduğu incelenir ve üretim bandı belirlenir. Üretimde birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımız ile bütün detay seiyelerinde üretim yapabiliriz. Fotorealistik kaplama ile binalara gerçek dokularını (dik veya eğik stereo hava fotoğrafları, mobil panorama fotoğrafları) otomatik olarak giydirebiliriz. Kent Modeli üretimi tamamlandıktan sonra kalite kontrolü gerçekleştirilir. Akabinde 3b modeller yaygın olan bütün veri formatlarında teslim edilir (örneğin CityGML, ESRI-Shape, KML/KMZ, FBX, vb.).

 
 

Luzern 3B Kent Modeli

 
  Sayfa Başı

 

GELİŞTİRME

 

Birçok şehrin artık basit detay seviyesinde de (LoD1) olsa bir kent modeli var. Kullanım alanlarının çeşitlenmesi ve beklentilerin artması doğal olarak gerçeği daha çok ifade ve temsil edebilen kent modelerini zorunlu kılıyor. CityGRID® Yazılımı bu ihtiyacı karşılamada kullanabilirsiniz: 

 • Bina geometrilerinde topolojik ve geometrik hataların giderilmesi.
 • Öznitelik bilgileri ve bina modelini oluşturan geometrilerin özelliklerine göre semantiğik yapinin oluşturulması.
 • Bina taban poligon veya çizgileri ile bina saçaklarının otomatik olarak modellenmesi.
 • Bina modellerinde çatı ve cephe detayları ile yüksek detaylı (LoD3) model üretimi.
 • 3B Migrasyon (şirket bünyesinde geliştirilen FME Workspace ler ile) işlemleri kapsamında gerçekte binayı oluşturan geomtrilerin tasnif edilerek kimlik bilgilerinin atanması.
 • Otomatik fotoğraf giydirme sonrası yarı otomatik metodlar ile olası hataların giderilmesi.
 
 

Beggen (Luxemburg) 3B Kent Modeli
Beggen (Luxemburg) 3B Kent Modeli

 
 

Sayfa Başı


 

GÜNCELLEME

 

Şehirdeki binalar zamanla değişir, yenileri yapılır, var olanlar değişir ve bazıları yıkılır. Dolayısıyla dijital kent modelininde bu değişiklikleri içermesi, güncellenmesi gerekir. Bu işlem genellikle 2-3 yılda bir yapılır. 
Kent modeli verilerinin yapısına göre güncelleme için farklı metodlar kullanabiliriz:

 • Eğer güncellenecek binalar henüz belli değil ise “Change Detection” analizi ile bu binalar otomtik olarak tesbit edilir.
 • Güncellecek binalar kimlik bilgisi ile belirli ise işaretli bu binalar modellenir.

Kent modelinin ilk üretiminde kullanılan yönteme bağlı olarak bina modellerini otomatik yöntem veya manuel fotogrametri ile üretiyoruz. Akabinde bir veri tabanında tutulan Kent Modeli yeni veriler ile güncellenir. Yazılım veri tabanı ile karşılaştırma yaparak yeni, değişen ve silinecek binaları belirler ve güncellemeyi otomatik olarak gerçekleştirir. 

 
 

Kent Modeli güncelleme şeması

 
  Sayfa Başı

 

OTOMATİK KAPLAMA

 

Birçok kullanım alanında, örneğin görünürlük ve silüet analizlerinde, salt bina geometrisi ihtiyacı karşılıyor. 3B Kent Modelinin dışa sunumunda ise detay seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun kaplama taşımayan bina modelleri hep eksik kalıyor. Binalara fotoğraf giydirilmesi kent modelinin kabul edilmesini, nerede olduğunu anlamayı çok kolaylaştırıyor ve kullanım alanlarını artırıyor. Ayrıca teknik ve mali sebeplerden dolayı modellenmeyecek bütün detaylar fotoğraf sayesinde bina üzerinde görülebiliyor. Gerçekte aşina olduğumuz görüntünün neredeyse aynısı olduğu için Kent Modelini ve bunu barındıran sanal dünyayı kolayca kabul ediyoruz ve asıl probleme yönelebiliyoruz.

CityGRID® Yazılımı otomatik kaplama modülü georeferanslı (iç ve dış yöneltme parametreleri) stereo hava fotoğrafları kullanarak kaplama işlemini gerçekleştirir. Bu veri artık orta ve büyük ölçekte bütün şehirlerde mevcut. Yüzbinlerce binadan oluşan kenti 4-6 hafta gibi makul bir sürede tam otomatik olarak kaplayabiliyoruz Çözünürlükten dolayı 3B sunumlarda binaların üzerinden uçmanız gerekir, cadde seviyesinde incelemeler için daha yüksek çözünürlükte fotoğraflara ihtiyaç var. 

Bu ihityacı mobil haritalama sistemleri ile alınan georeferanslı panoramik fotoğraflar ile karşılıyoruz. Kaplama işlemi elbette yine otomatik olarak çalışıyor. Aşağıdaki bu iki farklı verinin birlikte kullanıldığı bir örnek görülüyor. Mobil haritalama sisteminin görüntü alabildiği yerlerde cepheler panoramik fotoğraflar, çatı ve diğer cepheler ise stereo hava fotoğrafları ile kaplanmıştır. Kaplama işleminde eğik hava fotoğraflarınıda kullanabiliyoruz. CityGRID® Yazılımı yarı otomatik ve manuel kaplama modüllerine de sahip.

 
 

Reutlingen (Almanya) 3B Kent Modeli

 
  Sayfa Başı

 

SAM - Sayısal Arazi Modeli

 

Kent Modeli çalışmalarında uygun bir arazi modeli kullanmak önemli. Çoğunluk detay seviyesi düşük modeller üretebileceğiniz veriler mevcut. Bina modelleri üretimi için harcanan emeğin sunumda karşılığını alabilmek için arazi modelininde iyileştirilmesi gerekir.

Arazi modelinin iyileştirilmesinde arazi sırt çizgileri, şevaltı, şevüstü, köprü başı ve duvar dip/üst çizgileri kullanılabilir. Bu tür iyileştirmeleri otomatik olarak yapabiliyoruz. Daha hassas modeller için photogrametrik yötem ile arazi çizgileri kıymetlendirilebilir ve ara modeline entegre edilebilirler. Bir sonraki aşama ise Köprü ve Viyadüklerinde modellenrek arazi modeline entegre edilmeleri olacaktır.

 
 

Geländemodell mit Bruchkanten

 
  Sayfa Başı 
 

3B ÇIKTI

 

Analog kent modellerinden vaçgeçilmiş değil. Dijital kent modellerinin yaygınlaşması ile aslında analog kent modellerini daha çok kullanılır hale getiriyor. Çünkü bilgisayar ortamında üretilen kent modeli ve bunun üzerinde yapılan güncellemeler 3b yazıcılar sayesinde analog modele artık daha kolay, ekonomik ve hızlı aktarılabiliyor. 

Şirketimiz digital kent modelinin 3b çıktı için hazrlanmasını bir hizmet olarak sunuyor. Analog model belirlenen ölçek ile birden çok blokdan oluşan ve birbirleri ile örtüşen parçalar şeklinde 3b yazıcıda üretiliyor. İsteğe bağlı olarak arazı modelini "basamaklı" olarak üretebiliyoruz. El ile yapılan analog kent modellerinden kalma bu yöntemide destekleyebliyoruz.

 
 

3B çıktı için hazırlanmış 4 Blok Kent Modeli

 
  Sayfa Başı