• 1 BG
 • 2 BG
 • 3 BG
 • 4 BG
 • 5 BG
 • 6 BG
 • 7 BG

VERİ DERLEME

 

Ekibimiz 3B veri derleme yöntemleri konusunda tecrübe sahibidir. Hangi yöntemin hedeflenen ürüne uygun olduğu ve maliyetlerin ne olacağı konularında sizlere destek verebiliriz. Mevcut 3B ham veriyi; örneğin stereo hava fotoğrafları veya lazer nokta bulutu, inceleyerek kent modeli üretimi veya iyileştirilmesi için uygunluğunu tesbit edebiliriz.
Uzmanlık çalışması kapsamında basit model üretiminden komplex model üretimine otomatik veya manuel bütün seçenekler analiz edilmektedir. Bu analizlere müşterinin profili de eklenerek ideal üretim bandı oluşturulur.

 
 

Aufbau

 
  Sayfa Başı 
 

VERİ YÖNETİMİ

 

3B Kent Modellerinde CityGML bir standart olarak kabul görmektedir. Bu standart sayesinde kent modeli verileri farklı yazılım ve platformlara mümkün oldugunca sorunsuz ve kolay aktarılbiliyor. Detay seviyeleri konsepti ile (Level of Detail – “LOD”), veriler basit modellerden (LOD 1) yüksek detaylı modele kadar yükseltibiliyor. Bu detay artışı 3B Kent Modelinden beklentilerinizle doğru orantılıdır.

CityGML standardı sadece bina geometrisini tanımlamak için değildir. Bununla beraber doğru semantik yapı çok önemlidir. Ancak o zaman bina modelleri mevcut CBS verileri ile zenginleştirilebilir ve kent modeli beklentileri karşılayabilir.
Tecrübe ve bilgi birikimi ile müşterilerimizi CityGML standartlarına uygun kent modeli üretimi, geliştirilmesi, yönetimi ve güncel tutulması konularında destekliyoruz.

 
 

Manage

 
  Sayfa Başı   

İHALE SÜRECİNDE DESTEK

 

Kent Modeli ve 3B veri alanındaki tecrübelerimiz ile müşterilerimiz ihale oluşum sürecinde destekliyoruz. Kent Modelinden bekleneti ve ihtiyaçlarınız  Die grundlegenden Ziele und Anforderungen an das 3D Stadtmodell bilden die Basis unseres Consulting. Davon ausgehend können wir für unsere Kunden Leistungsprofile für die Ausschreibung von Bild- und LiDAR-Flügen, Mobile Mapping Kampagnen und 3D Gebäudemodellierungen erstellen. Darüber erarbeiten wir Qualitätskriterien für die Abnahme der beauftragten Leistungen, z.B.:

 • Teslim edilen Fotoğrafların sıralama ve georeferans kontrolü,
 • Fotoğraf çözünürlüğünün analizi ve test edilmesi; özellikle otomatik işlemlere uygunluğu,
 • Lazer tarama verilerinin sınıflandırma analizi ve modelleme için uygunluğu,
 • Teslim edilen bina modellerinin tam ve doğruluğunun test edilmesi,
 • CityGML standardına uygunluk testi.

Yukarıdaki analiz ve test çalışmalarını hizmet olarak da yapabiliriz.

 
 

tender

 
  Sayfa Başı